Handhaving door IL&T op CE-markering EN 1090-1 tijdelijk gestaakt

– UPDATE 24-januari-2018 –

Publicatie van het bericht op 20-januari-2018 heeft veel reacties opgeleverd. Verduidelijking werd aangedragen door het artikel op de website van Bouwen met Staal. Hierdoor moeten in het verhaal nuances aangebracht worden. Om een duidelijk beeld te vormen van de ontstane situatie volgt hier een update;

Voorgeschiedenis; Fabrikanten die constructieve stalen of aluminium onderdelen op de markt brengen als bouwproducten moeten sinds juli-2014 voldoen aan de EN 1090-1. Onderdeel van de EN 1090-1 is het opstellen van een FPC-systeem welke tijdens een bedrijfsbezoek getoetst wordt door de NoBo.

Oorzaak verwarring; Verschillende lidstaten hanteren verschillende zienswijzen;

  1. (Nederland/Duitsland/…); Fabrikanten die onderdelen vervaardigen onder de EN 1090-1 moeten deze onderdelen CE-markeren ongeacht of zij de montage verrichten of niet. Montage valt buiten de scope van de EN 1090-1 en hoeft niet aangetoond te worden.
  2. (Frankrijk/België/…); Fabrikanten die onderdelen vervaardigen onder de EN 1090-1 moeten deze onderdelen uitsluitend CE-markeren indien de onderdelen niet door de fabrikant zelf worden gemonteerd. Indien de fabrikant de wel onderdelen zelfmonteert, dan hoeven zijn géén CE-markering af te geven op de constructieve onderdelen.

Dit houdt in dat er verschillende maatstaven in Europa gehanteerd worden. ‘Bouw je een constructie en monteer je die ook, dan hoef je in bijvoorbeeld Frankrijk geen CE-markering af te geven’. Het bedrijf hoeft in dat geval ook niet EN 1090-1 gecertificeerd zijn.

Dit is door de Metaalunie bij het IL&T aangekaart welke op haar beurt een onderzoek in Europa is gestart. Hieruit bleek dat er door de Europese Commissie geen eenduidig antwoord  gegeven kon worden, waarop het IL&T heeft besloten om; ‘fabrikanten die in Nederland géén CE-markering afgeven omdat zij naast de productie van de onderdelen ook de montage uitvoeren’ niet te beboeten.

Conclusie; de verplichting om EN 1090-1 gecertificeerd te zijn geldt voor fabrikanten die constructieve stalen of aluminium onderdelen op de markt brengen als bouwproducten . Indien je de door jou gefabriceerde onderdelen zelf monteert en niet CE-markeert word je voorlopig niet beboet. In alle andere situaties is de CE-markering verplicht en zal dus gehandhaafd worden!

– Einde Update –

20-januari 2018;
De handhaving op de CE-markering volgens EN 1090-1 is tijdelijk gestaakt. Het IL&T (Inspectiedienst voor toezichthouding op o.a. bouwproducten) heeft besloten dat er op dit moment onvoldoende basis is om handhavend op te treden tegen fabrikanten die constructieve onderdelen leveren voor de bouw en zal totdat er in Europa een helder standpunt wordt ingenomen de handhaving opschorten.

Lees HIER het hele bericht.

Let op; de norm is niet teruggetrokken en is nog steeds wettelijk verplicht. Alleen de handhaving is in Nederland tijdelijk gestaakt!