Engineering ondersteuning

Engineering ondersteuning

Wij geven u de handvaten om goed van start te gaan met het ontwerpen van werktuigbouwkundige projecten. U kunt ons raadplegen over toepassingen van basismaterialen, lastoevoegmaterialen, lastechnisch ontwerpen, normen, corrosie en metallurgie.

Uw (theoretisch) ontwerp kan door ons vertaalt worden naar lastechnische haalbaarheid. Deze vertaalslag is op lastechnisch gebied nog regelmatig noodzakelijk, omdat de tijd die nodig is om goed lastechnisch te ontwerpen vaak niet beschikbaar is. Door theoretische en praktische ervaring kunne wij efficiënt en tot in detail uw ontwerp analyseren en eventueel corrigeren.

Wij kunnen u ondersteunen met het opstellen van werktuigbouwkundige bestekken. Door ervaring en gedegen opleidingen kan het lastechnische deel van uw bestek tot elk detail gespecificeerd worden. Hierdoor kunt u duidelijk naar buiten treden naar de fabrikanten, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan tijdens de uitvoering.

Tevens kunnen wij optreden als onafhankelijk deskundige bij conflicten tussen producent, ontwerper en eindgebruiker.