Kwaliteitsborging (QA)

Kwaliteitsborging kan omschreven worden als de geplande of systematische handelingen die nodig zijn om voldoende vertrouwen te verstrekken dat een product of dienst zal voldoen aan de gestelde eisen.

In dit kader kan er van uw onderneming verwacht worden dat deze werkt volgens de verschillende richtlijnen welke opgelegd worden door de opdrachtgever of de wet. Binnen verschillende productgroepen zijn er normen opgesteld waaraan de realisatie van het product dient te voldoen.

Weldmij heeft ruime ervaring opgedaan in de links van deze pagina genoemde normen en kan u adviseren over, dan wel begeleiden tijdens de uitvoering van het realiseren van het product.

Wij hebben als adviesbureau ervoor gekozen om onze systemen ook te laten toetsen aan de ISO 9001 en VCA.