ASME U/UM-stamp

De “ASME boiler and pressure vessel code” omhelst een eigen kwaliteitsborgingsysteem welke gebaseerd is op het naleven van de regels uit de code. Dit betekend dat een fabrikant met een ASME Stamp een groot deel van de inspecties zelf uit mag voeren zonder tussenkomst van een derde partij, welke volgens andere codes wel vereist zijn.

Lasmethode- en lasserkwalificaties die onder ASME IX worden gekwalificeerd hoeven niet te worden bijgewoond door een derde partij,een fabrikant kan zelf de lasmethodes en lassers kwalificeren volgens de regels uit de code. Dit is niet toegestaan volgens de Europese PED (Pressure Equipment Directives), categorie 2 en hoger ,waar alle lasmethodes en lassers moeten worden goedgekeurd door een NoBo (Notified Body).

Hoewel de ASME code toestaat dat lasmethodes en lassers gekwalificeerd worden zonder dat de fabrikant een kwaliteitssysteem hanteert volgens de ASME, wordt de goedkeuring van een derde partij geadviseerd.

Het voordeel van de ASME IX is dat deze code heel erg werkbaar en begrijpelijk is, een antwoord op vragen zal bijna met zekerheid gevonden worden in de code, dit kan niet gezegd worden over zijn Europese equivalent EN-ISO 15614-1 (voorheen de EN 288-3).

Lasmethode- en lasserkwalificaties volgens ASME IX zijn te gebruiken voor de ”ASME boiler and pressure vessel code” of de “ASME pipework codes”. Voor gebruik bij elke andere code of standaard zal er een overeenstemming moeten zijn tussen alle partijen in het contract.

Op het eerste gezicht zal de ASME Code complex en wettig overkomen, maar wanneer de basisregels bekend zijn, zijn ze makkelijk toe te passen in de praktijk. Het grootste voordeel is dat er weinig lasmethodes nodig zijn in tegenstelling tot de EN-ISO 15614-1, welke zeer veel lasmethodes vereist wanneer deze norm correct wordt gehanteerd.