EN 1090-1

‘Middels een inzichtelijk modulair systeem altijd grip op de kosten’

De EN 1090-1 beschrijft de voorwaarden waar uw productiebeheersingsproces aan moet voldoen om aan uw onderneming een certificaat te kunnen verstrekken die u het recht geeft om een CE-markering aan stalen of aluminium componenten of bouwpakketten voor draagconstructies af te geven.

Deze CE-markering is een verklaring, waarmee u verklaart dat u het product heeft geleverd volgens de specificatie die u in uw verklaring heeft omschreven. Voor de technische uitvoering van de eisen te stellen aan CE-gemarkeerde constructies verwijst de EN 1090-1 in belangrijke mate naar de EN 1090-2 voor de uitvoering van staalconstructies en naar de EN 1090-3 voor de uitvoering van aluminiumconstructies.

De EN1090-1 bevat geen regels voor constructief ontwerpen, berekenen en fabriceren. Die regels zijn gegeven in de van toepassing zijnde delen van de Eurocode voor ontwerpen berekeningseisen en in de EN 1090-2 en EN 1090-3 voor de uitvoeringseisen.

Op dit moment is de EN 1090-1 vanuit de CPR (verordening Nr. 305/2011) wettelijk verplicht. Dit houdt in dat uw onderneming, wanneer deze bouwproducten fabriceert, wettelijk het EN 1090-1 certificaat moet behalen. 

Begeleiding EN 1090-1 implementatie vanaf Exc.1 t/m Exc.2
Voor de kleinere staalbouw bedrijven en bedrijven die zo nu en dan een staalconstructie fabriceren, hebben wij het unieke goedkope concept ‘Gegarandeerd EN1090 gecertificeerd’ ontwikkeld. Dit concept is een op zichzelf staand FPC-systeem waarbij alle onderdelen van de EN 1090-1 worden behandeld. Om u een duidelijk beeld te kunnen geven wat dit FPC-systeem inhoud, hebben wij een specifieke website hieraan gewijd. Deze kunt u vinden door op de volgende link te klikken www.1090ce.nl . Op de website vindt u tevens onze contactgegevens voor het aanvragen van aanvullende informatie. Wij zien u graag terug op www.1090ce.nl

Begeleiding EN 1090-1 implementatie vanaf Exc.3 t/m Exc.4
Weldmij kan u begeleiden in de totstandkoming van het bedrijfscertificaat EN 1090-1. Hierin hebben wij al de nodige ervaring opgedaan. Diverse bedrijven zijn reeds middels ondersteuning van Weldmij gecertificeerd. Tevens zijn wij direct betrokken bij de totstandkoming van het generieke FPC handboek van SNS (Samenwerkende Nederlandse Staalbouw). Voor SNS-, SFN- en Metaalunie leden organiseert SNS 2-daagse FPC workshops waarvoor Weldmij een QA/QC-consultant ter beschikking heeft gesteld.

Ons handboek kan op verzoek zo aangevuld worden dat deze ook voldoet aan de VCA 2008/5.1. Wilt u tevens een VCA certificaat behalen, dan kan Weldmij u hierin bijstaan.

Of zoekt u alleen een lascoördinator? Zoek dan niet verder en neem contact met ons op!

Een greep uit de door ons begeleide Staalbouwers vanaf Exc.3;

 • Kampstaal te Emmeloord EXC.4 – certificering uitgevoerd door SGS Intron
 • Constructiebedrijf Beier te Meppel EXC.4 – certificering uitgevoerd door TÜV Rheinland
 • Python te Zuidwolde EXC.3 – Lloyds LRQA
 • de Boer en de Groot te Harlingen EXC.4 – SKG
 • Constructiebedrijf ‘de Haven’ te Maassluis EXC.4 – certificering door DNV
 • Willems Constructie te Boven-Leeuwen EXC.4 – KIWA
 • Oosterhof-Holman te Harlingen EXC.3 – certificering door TUV Nord
 • Nauta te Heeg EXC.4 – certificering door DNV
 • Wilbers Werkstätten GmbH te Bad Bentheim – Gildehaus EXC.4 – Lloyds LRQA
 • Van Hattum te Vlaardingen EXC.3 – Certificering DNV-GL
 • Machinefabriek Rusthoven te Groningen EXC.4 – certificering TÜV Nederland
 • Broeze Nijverdal te Nijverdal EXC.4 – Lloyds LRQA
 • HR Groep te Emmen EXC.3 – certificering door TUV Nord
 • Van Kalsbeek te Gaast EXC.3 – certificering door SKG
 • enz.

Begeleide Aluminium verwerkende bedrijven;

 • Begeleiding Eurotruss EXC.3 – certificering door GSI-SLV (lasproces 141)
 • Begeleiding Brakel – Atmos EXC.2 – certificering door SKG (lasproces 141 en 131)
 • Begeleiding Altrex – EXC.2 – certificering n.n.b.

Specifieke aanvullende werkzaamheden op het gebied van de EN 1090:

 • Mede auteur Generiek FPC-handboek Samenwerkende Nederlandse Staalbouw (SNS)
 • Docent FPC-Workshop SNS/Koninklijke Metaalunie
 • Docenten RWC-opleidingen

Werkwijze Weldmij
Wij werken middels een duidelijk stappenplan waarbij u de omvang van de ondersteuning zelf bepaald op basis van een modulair systeem. In de basis wordt een nulmeting uitgevoerd met een bespreking van de uitslag. Tijdens deze bespreking wordt de hoogte van de uitvoeringsklasse bepaald en wordt de omvang van de ondersteuning besproken. U kunt kiezen voor een basis- of een uitgebreid pakket.

Het basispakket omvat een standaard handboek (op uw uitvoeringsklasse) inclusief 3-informatiesessies. Het standaard handboek kunt u zelfstandig aanpassen naar uw onderneming. U wordt in 3 informatiesessies bijgestaan met kennis en kunde over de EN 1090-1,2 en 3. Indien u meer ondersteuning wenst, kunt u kiezen voor het uitgebreide pakket. Ook wanneer u heeft gekozen voor het basispakket, kunt u indien nodig alsnog uitwijken naar het uitgebreide pakket.

Het uitgebreide pakket bestaat uit het basispakket aangevuld met specifieke ondersteuning op implementatieniveau. Hierbij kunt u denken aan het omvormen van het standaard handboek naar uw werkwijzen, opstellen van een standaard lasplan, uitvoeren van trainingen, enz. U geeft aan waar wij u moeten ondersteunen en wij geven vooraf aan hoeveel tijd wij nodig hebben om deze werkzaamheden voor u te realiseren. Hierdoor heeft en houdt u altijd grip op de kosten. Geen onduidelijkheid meer!

Nazorg
Elke kwaliteitsborgingsysteem behoeft onderhoud. Zo ook het FPC-systeem. Het onderhoud kan verschillende aspecten omvatten, welke eventueel periodiek door Weldmij verzorgt kan worden. Daarnaast kan Weldmij ook een deel van het lascoördinatorschap (RWC) op zich nemen. Hiervoor dient er een separaat afgestemd raamcontract met uurtarieven te worden opgesteld.

Samenwerking met andere adviesbureaus
Naast het volledig zelfstandig implementeren van de EN 1090-1 werkt Weldmij ook voor opdrachtgevers die de (theoretische) implementatie hebben uitbesteed aan derden. De rol die Weldmij dan vervult is het inrichten van de praktische implementatie conform de EN 1090-2 en/of EN 1090-3 zoals het inrichten/uitvoeren van procesproeven, lasserkwalificaties, visueel lasbeoordelaars trainingen, vaststellen van conserveringssystemen, enz. Onze kracht in de praktische implementatie is dat wij de theoretische kennis reeds hebben verworven en hierdoor zo efficiënt en goedkoop mogelijk kunnen acteren.

Opdrachten op alleen praktische implementatie;

 • Matel Metaal te Vriezenveen EXC.3 – certificering door TUV Nord
 • Van Roekel te Rhenen EXC.2 – Certificering door TUV Nord
 • J.Bekema Constructies te Bolsward EXC.2 – certificering door (januari 2015)
 • Rijkens te Leek EXC.3 – certificering door (1e kwartaal 2015)
 • Machinefabriek Brunink te Hardenberg EXC.3 – certificering door TÜV Nederland
 • Bijlsma te Hommerts EXC.2 – certificering door TÜV Nederland
 • Hoscon te Almelo EXC.3 – certificering door TUV Nederland
 • Enz.

Inlichtingen;
Kantoor Drachten, 0512-52 40 08 of info@weldmij.com