EN 1090-2 (Staal / RVS)

EN 1090-2 Het vervaardigen van staal- en RVS constructies.

De EN 1090-2 omschrijft de technische eisen aan de uitvoering van staalconstructies, waarbij nu in een enkele norm het gehele veld van de staalconstructies wordt afgedekt. Onderscheidt in de verschillende typen constructies wordt nu geregeld door de invoering van een viertal uitvoeringsklassen, waarbij de gevolgschade bij een eventueel bezwijken, de aard van de belastingen en de moeilijkheidsgraad van de uitvoering bepalend zijn. Deze uitvoeringsklasse kan voor een gehele constructie, voor een constructie onderdeel, of zelfs voor een afzonderlijk constructiedetail worden vastgesteld. Omdat deze indeling in hoge mate afhangt van het ontwerp, zullen de opdrachtgevers, of hun representanten, de uitvoeringsklassen vast moeten stellen, eventueel in overleg met de producent van de constructie.

Eén van de wijzigingen t.o.v. de oude ENV-1090 is de verplichting dat bij het lassen van staal- en aluminiumconstructies de bedrijven moeten voldoen aan het kwaliteitsborgingsysteem volgens de EN-ISO 3834. Het is niet noodzakelijk dat u het kwaliteitsborgingsysteem EN-ISO 3834 extern laat certificeren, maar u moet wel aantoonbaar maken dat u aan de eisen voldoet. Dit kunt u bewerkstelligen door een kwaliteitshandboek (evt. gekoppeld aan uw ISO 9001 systeem) op te stellen waarin alle eisen verwoord worden naar de praktische invulling. Daarentegen kan een extern gecertificeerd systeem overtuigender overkomen. In beide gevallen (wel of niet extern gecertificeerd) kan Weldmij u ondersteunen in het opzetten van kwaliteitsborgingsysteem wat voldoet aan de eisen van de EN-ISO 3834.

Tevens is de verplichting opgenomen dat tijdens de fabricage van de constructies die vallen in de uitvoeringsklasse EXC3 en EXC4, een IWE-er en/of IWT-er als ‘verantwoordelijk lascoördinator’ in de organisatie aanwezig is. Als deze niet binnen uw onderneming in dienst is, dan is het noodzakelijk daarin te voorzien d.m.v. opleiden of inhuren. Bij ons kan u een IWE en/of IWT IIW gediplomeerde lascoördinator inhuren welke kan fungeren als ‘verantwoordelijk lascoördinator’ van het project. Hij kan alle taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op zich nemen die vallen onder de EN-ISO 14731. Het TBV-pakket zal in contractvorm vastgelegd worden.