ISO 3834

Kwaliteitsmanagement in de lastechniek

Steeds meer bedrijven beseffen het belang van bedrijfscertificatie volgens EN-ISO 3834. Hiermee toont u aan dat uw onderneming op het gebied van lastechnische werkzaamheden alle kwaliteitseisen heeft geborgd. De bedrijfscertificering wordt door opdrachtgevers in defensie, offshore en petrochemie vrijwel altijd vereist. Bij werken onder de EN 1090-2 norm moet u aan kunnen tonen dat u voldoet aan de kwaliteitseisen van de EN-ISO 3834.

De EN-ISO 3834 normenreeks omvat een kwaliteitsborgingssysteem voor smeltlassen. Dit kwaliteitsborgingssysteem is aanvullend ten opzichte van een kwaliteitssysteem volgens de ISO 9000-reeks, want in ISO 9000 staat enkel vermeld dat lassen een speciaal proces is. Met speciaal wordt bedoeld dat de kwaliteit niet 100% gegarandeerd kan worden door te werken met goedgekeurde lasprocedures en gekwalificeerd lascoördinatie- en laspersoneel.

De EN-ISO 3834 is ingedeeld in drie kwaliteitsniveaus, te weten; deel 2: Uitgebreide kwaliteitseisen, deel 3: Standaardkwaliteitseisen en deel 4: Elementaire kwaliteitseisen De keuze van het niveau is afhankelijk van de moeilijkheidsgraad en toepassing van de constructie. Het niveau wordt door uw opdrachtgever vastgesteld.

Weldmij adviseert en begeleidt u op de weg naar de EN-ISO 3834 bedrijfscertificering. Weldmij voert een bedrijfsscan uit en kan door middel van een overzichtelijk rapport aantonen waar uw organisatie (nog) niet voldoet aan de eisen en waar de aandachtspunten liggen. Weldmij stelt voor u een ‘plan van aanpak’ op en begeleidt u in het zoeken naar passende oplossingen en het implementeren van het EN-ISO 3834 systeem in uw ISO 9001:2008 Kwaliteitshandboek. Ook niet EN-ISO 9001:2008 gecertificeerde organisaties kunnen zich kwalificeren volgens de EN-ISO 3834.

De gemiddelde looptijd voor het behalen van het bedrijfscertificaat EN-ISO 3834-2 is ongeveer 2 maanden. Deze periode zal sterk afhangen van de reeds bestaande bedrijfsprocessen en de beschikbaarheid van de certificerende instantie.