ISO 9001

ISO 9001 ook voor u?

In de kern is ISO 9001 een krachtig instrument voor het management. Het is namelijk een praktische werkwijze voor het voortdurend verbeteren van het primaire bedrijfsproces. Het achterliggende principe van ISO is:‘Zeg wat je doet, doe wat je zegt en laat zien dat je doet wat je zegt’.

De ISO 9001 is een verzameling voorschriften die samen een handleiding vormen om het primaire proces binnen uw organisatie te beschrijven. Elke organisatie, groot én klein, profit én non profit, heeft klanten. Het primaire proces is het proces dat ervoor zorgt dat de klant de producten (goederen dan wel diensten) krijgt die overeenstemmen met zijn behoeften. Bij ISO 9001 zijn de wensen van de klant dus het uitgangspunt.

Over ISO-certificering bestaan nogal wat misverstanden. Zo wordt wel gedacht dat het hebben van zo’n certificaat een garantie is voor een hoge productkwaliteit. Dat is echter niet het geval. Het is geen recept voor succes, maar een (sterke) tool die u helpt de kwaliteit van uw goederen en diensten voortdurend te verbeteren. Maar een garantie is het nooit. Wel verlangt ISO 9001 van u dat wat u doet zo goed mogelijk gebeurt en waar noodzakelijk nog beter.

Weldmij richt zich voornamelijk op het adviseren en begeleiden van het MKB in de staalverwerkende industrie voor het behalen van het ISO 9001 certificaat. Mede omdat wij al jaren werkzaam zijn in de staalverwerkende industrie weten wij waar het zwaartepunt en de bedreigingen liggen voor het al dan niet functioneren van een ISO 9001 systeem. Wij adviseren u hoe uw onderneming deze certificering kan behalen. U kunt ons inzetten voor het opstellen van handboeken, procedures, werkinstructies, enz. Daarnaast kunnen wij optreden als extern deskundige tijdens de initiële-, verlenging-, en interne audits.