PED 2014/68/EU (EU wet)

PED: Pressure Equipment Directive (2014/68/EU)

Op 29 mei 2002 is de PED (Europese Richtlijn Drukapparatuur) van kracht geworden. Deze richtlijn, een van de CE-richtlijnen, heeft als voornaamste doelstelling vrij handelsverkeer binnen de EG, maar is er tevens op gericht dat veilige drukapparatuur op de markt wordt gebracht om de gebruiker en het milieu te beschermen. Hiertoe moest de wetgeving van de lidstaten geharmoniseerd worden. Het betreft hier drukapparatuur met een ontwerpdruk (PS) groter dan 0,5 bar (overdruk) zoals o.a. koelinstallaties. Een uitzondering is installaties welke water bevatten, omdat deze al onder een andere richtlijn vallen.

Modules

Om een veilige installatie te bouwen moet aan een aantal essentiële veiligheidseisen worden voldaan. Een onafhankelijke instantie (Notified Body) beoordeelt of hieraan voldaan wordt (overeenstemmingsbeoordeling). Om de werkzaamheden van een NoBo (en daarmee de kosten) te beperken is het mogelijk om het kwaliteitssysteem van uw onderneming door een NoBo te laten certificeren. In de PED zijn modules voor de uitvoeringscategorieën gevormd, welke per realisatiestap (ontwerp, fabricage en eindcontrole) geheel of gedeeltelijk gecertificeerd kunnen worden.

Weldmij adviseert en begeleid u op de weg naar een PED-module bedrijfcertificering. In samenwerking met u voeren wij een bedrijfscan uit en kunnen d.m.v. een overzichtelijk rapport u aantonen waar uw organisatie (nog) niet voldoet aan de eisen van de gekozen Module en waar de aandachtspunten liggen. Wij stellen voor u een ‘plan van aanpak’ op en begeleiden u in het zoeken naar passende oplossingen voor het implementeren van een PED-module kwaliteitsborgingsysteem binnen uw organisatie. Een PED-module certificering kan alleen op basis van een gecertificeerd ISO 9001 systeem opgezet worden.

De gemiddelde looptijd voor het behalen van een PED-module is ongeveer 2 maanden. Deze periode zal sterk afhangen van de reeds bestaande bedrijfsprocessen en de beschikbaarheid van de certificerende instantie.