Kwaliteitscontrole (QC)

Kwaliteitscontrole is de voortdurende inspanning om de integriteit van een product te handhaven en daarmee de betrouwbaarheid van het product te waarborgen. De eisen zijn doorgaans geformuleerd in een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De te leveren inspanning komt veelal tot uiting tijdens de realisatie van het product in de vorm van het uitvoeren van inspecties met betrekking tot materialen, lassen, niet-destructieve en destructieve testen, bewerken, conserveren en functionele acceptatietesten.

U kunt ons in de breedste zin inzetten voor het uitvoeren van alle voorkomende QC-activiteiten. Op project- of uurbasis kunnen wij een allround QC-medewerker met ruime ervaring bij u detacheren, welke eventueel de gehele QC-begeleiding van uw project op zich kan nemen.

Aan de hand van het bestek of de opdrachtspecificatie worden las-, NDO-, fabricage- en keuringsplannen opgesteld. Naast het opstellen van plannen kunnen wij u o.a. begeleiden met de volgende QC-activiteiten:

 • Project begeleiding
 • Ontwikkelen van lasmethodekwalificaties (LMK/PQR)
 • Opstellen lasmethodebeschrijvingen (LMB/WPS)
 • Uitvoeren/begeleiding van lasserkwalificaties (LK/WPQ)
 • Bestek/aanvraag beoordelingen
 • Opstellen inspectie en test plannen (ITP)
 • Werkinstructies
 • Procedures (PWHT, reparatie, enz.)
 • Uitvoeren visuele lasinspecties
 • Uitvoeren visuele coating inspecties
 • Begeleiding/aansturing lassers
 • Lascoördinatie (RWC)
 • NDO-coördinatie