Lascoördinatie (RWC)

“Onze lascoördinatoren nemen een proactieve houding aan om de uitvoeringswerkzaamheden, binnen de kaders van de norm, zo eenvoudig en goedkoop mogelijk te laten plaatsvinden”.

De Europese Unie heeft besloten een CE-markering te verbinden aan de vervaardiging van staal- en aluminiumconstructies. De regels waaraan fabrikanten moeten voldoen, zijn vastgelegd in de EN 1090. Deze norm verplicht de fabrikant een lascoördinator aan te stellen om laswerkzaamheden onder executieklasse 2, 3 of 4 uit te mogen voeren.

Weldmij biedt u gediplomeerd personeel dat de rol van lascoördinator in de verschillende executieklassen op projectbasis kan vervullen. De Weldmij lascoördinatoren beschikken over specifieke ervaring op het gebied van lastechniek en lascoördinatie en putten daarnaast uit de kennis van het Weldmij team. Deze unieke combinatie van factoren draagt er aan bij dat uw project succesvol zal verlopen.

Allereerst beoordelen wij samen met u uw FPC-kwaliteitshandboek om inzicht te krijgen in uw werkwijzen. Vervolgens stellen wij u voor aan één van onze gediplomeerde lascoördinatoren. Tijdens dit bezoek worden de werkzaamheden conform EN-ISO 14731 met u doorgenomen en wordt er een inschatting gemaakt van het aantal benodigde uren. Tijdens de uitoefening van de rol als lascoördinator zal de werknemer van Weldmij zijn werkzaamheden bijhouden in een logboek. Hiermee kunt u aantonen dat het vereiste lastechnische kennisniveau tijdens de uitvoeringswerkzaamheden aanwezig was.

Wij bieden u de volgende kennisniveaus:

  • EXC2: Basic – International Welding Specialist
  • EXC3: Specific – International Welding Technologist
  • EXC4: Comprehensive – International Welding Engineer

Flyer lascoördinatie