Product inspectie

Gedegen inspectie van halffabricaat tot eindproduct.

Weldmij kan voor u product inspectie uitvoeren volgens de vooraf vastgestelde (wettelijke) normen/specificaties. Door opleidingen en praktische ervaring in de verschillende inspectietechnieken is er een gedegen kennisniveau opgebouwd.

U kunt ons inzetten als onafhankelijk inspectiebureau om producten die u heeft ingekocht te beoordelen tijdens en na afloop van de fabricage. Naast de praktische en theoretische uitvoering van de inspecties verzorgen wij ook de controle van de einddocumentatie. Hiermee bereikt u, dat u de kwaliteit ontvangt waarvoor u betaald.
Een goede product inspectie zal voor, tijdens en na het maken van het product moeten plaatsvinden. Juist hierdoor kunnen mogelijke onvolkomenheden in een vroeg stadium ondervangen worden, waardoor hoge kosten door reparatie achteraf worden voorkomen.

Daarnaast kan u ons inzetten voor zowel las- als conservering inspecties. Door het combineren van deze inspecties, kunt u het gehele eind traject onder brengen bij één inspectie bedrijf. Hierdoor kunt u aanzienlijk kosten besparen op, offerte aanvraag, facturering, uitleg werkomschrijving, opkomst tarieven, enz. Wij rapporteren de inspecties eenduidig en geven advies bij mogelijke tekortkomingen.