Lascertificering

Lascertificering

Het vakgebied van de lastechniek is door allerlei (internationale) ontwikkelingen continue aan verandering onderhevig. Vanuit diverse Europese en Amerikaanse normen worden eisen gesteld aan de kwaliteit van lasverbindingen, maar ook aan de vaardigheden van lassers. Men moet door middel van lasmethodekwalificaties en lasserkwalificaties aantonen dat aan alle kwaliteitseisen is voldaan.

Weldmij biedt u professionele begeleiding in het behalen van de vereiste certificaten. Wij doorlopen het gehele traject met u. Wij onderscheiden ons met name door specifieke aandacht voor de voorbereiding. Al uw wensen en eisen worden uitvoerig geanalyseerd. Hierdoor leveren wij maatwerk en kunnen wij u garantie bieden op de inhoud van het certificaat binnen het geldigheidsgebied van de van toepassing zijnde norm.

LMK – Las Methode Kwalificatie/PQR – Procedure Qualification Record: Dit zijn bedrijfsgebonden kwalificaties waarmee het bedrijf aantoont specifieke lastechnische kennis in huis te hebben voor het verbinden van metalen. LMK’s hebben een geldigheidsgebied binnen de gekwalificeerde normen en verjaren (nog) niet.

LMB – Las Methode Beschrijving/WPS – Welding Procedure Specification: Dit zijn de projectspecifiek geschreven handleidingen voor de lasser. Hierin staan o.a. de lasparameters aangegeven welke de lasser moet hanteren. De LMB worden afgeleid van de LMK.

LK – Lasser Kwalificatie/WPQ – Welder Preformance Qualification: Hiermee kan een lasser zijn handvaardigheid aantonen. De proeflas is afgeleid van een LMB. Bij het behalen van een goed resultaat ontvangt de lasser een persoonsgebonden certificaat. Dit certificaat verjaart en zal dus onderhouden moeten worden.