Lasmethodekwalificaties

“Verstevig uw concurrentiepositie”.

Meer en meer wordt van bedrijven gevraagd dat zij internationale kwaliteit leveren. De basis voor deze kwaliteit is het beschrijven en kwalificeren van lasmethodes. Door middel van lasmethodekwalificaties (LMK/PQR) kunt u aantonen dat de door u gelaste constructies aan de gestelde normen voldoen.

Weldmij beschikt over ervaren personeel dat u kan ondersteunen in het traject naar certificering. Op basis van uitgebreide normkennis en ervaring wordt uitvoerig geanalyseerd welke materiaalsoort, toevoegmateriaal en parameters voor u van toepassing zijn. Deze gegevens worden vastgelegd in een voorlopige lasmethodebeschrijving (vLMB/pWPS). Vervolgens wordt er bij u op locatie een proefstuk gelast. Weldmij draagt er zorg voor dat dit proefstuk NDO en DO wordt onderzocht door onafhankelijke onderzoeksbureaus. De uiteindelijke lasmethodekwalificatie wordt voorzien van alle onderliggende documentatie aan u geleverd.

Door de uitgebreide aandacht die wij besteden aan analyse van relevante gegevens in het voortraject, geven wij u garantie op de inhoud van het certificaat binnen het geldigheidsgebied van de van toepassing zijnde norm. Daarnaast dragen wij er zorg voor dat u met een minimaal aantal kwalificaties zoveel mogelijk normen afdekt. Dit kan zeer interessant zijn indien u voor meerdere opdrachtgevers onder verschillende normen fabriceert.