IWI – S en C opleiding

Sinds het bestaan van Weldmij zijn wij actief met het uitvoeren van allerhande lastechnische inspecties. Deze kennis kunnen wij middels de IWI-opleidingen op u overbrengen. Uw wordt opgeleid door lastechnici, inspecteurs, destructief- en niet-destructief onderzoekers welke actief zijn in de inspectiewereld.

“Ik was op zoek naar een opleiding die goed aansloot bij mijn nieuwe functie als lascoördinator. Met Weldmij heb ik een deskundige opleider in de buurt gevonden. Tijdens de opleiding IWI-C heb ik geleerd om theorie direct in de praktijk te brengen. Ook heb ik mijn netwerk kunnen verrijken met andere ‘vakidioten’.”

Kor Bethlehem, Machinefabriek Rusthoven – Groningen (IWI-C, ’16-’17) 

Ook een opleiding als  QC-engineer

De opleiding IWI is naast een Lasinspecteursopleiding ook een QC-engineer opleiding. Een QC-engineer voert doorgaans de voorbereidende werkzaamheden uit wanneer een Lasinspecteur een afname gaat uitvoeren. Met deze opleiding weet je als (toekomstig) QC-engineer exact waar de Lasinspecteur op zal inspecteren zodat je goed voorbereid op zijn vragen kunt acteren.

IWI voor IWP- en IWS-ers

Deze opleiding is niet alleen voor IWT-ers weggelegd! Op alle niveaus kan deze opleiding gevolgd worden. De inhoud van de opleiding is identiek aan het C-niveau, echter zal de NIL-examinering beperkter zijn. Stap je op een IWS-niveau in, lees dan ook onderstaand artikel eens.

Portret van een IWI-S-er

Doordat wij dagelijks actief zijn in de inspectiewereld kunnen wij u op een praktische wijze inzicht geven in de te leren onderdelen. Naast de theorie zal u ook praktisch onderricht krijgen in diverse inspectietechnieken. hierbij kunt u denken aan Ultrasoon onderzoek en Radiografisch onderzoek. Naast deze onderzoeken leert u ook radiografische opnamen van lassen te beoordelen.

Visueel (Las)Onderzoeker VT(w)-2
Als onderdeel van de opleiding zal u ook het visueel onderzoek in de nieuwbouw- en gebruiksfase onderricht krijgen. U kunt met 2 aanvullende lesdagen en een examen ook in bezit komen van het VT-2 certificaat van Hobéon SKO.  Indien u niet in de gebruiksfase werkzaam bent, dan kunt u met 2 aanvullende lesdagen en examen het VTw-2 certificaat van Hobéon SKO behalen. Of u voor een extra certificaat wilt gaan, kunt u bij ons tijdens de aangeven.

Middels deze link; Opleiding IWI kunt u meer informatie over de IWI-opleiding vinden.

“Met het volgen van de opleiding IWI wilde ik mijn kennis verbreden en meer ervaring op doen. Weldmij heeft een heel goede reputatie op dit gebied. Ook al is Weldmij de enige IWI opleider in het noorden van het land, dit was de meest logische keuze. De opleiding heeft mij naast een diploma ook zeker meer ervaring gebracht.”

Frans Baas, Kumoweld – Assen (IWI-C, 2017-2018)