Visueel lasonderzoeker VTw-2

VTw-2 Visueel lasonderzoeker level 2
Het doel van de opleiding is het vergroten van kennis op het gebied van visuele inspectie van gelaste delen. Door extra theoretische- en praktische kennis bent u na de opleiding in staat om zelfstandig werkstukken visueel te beoordelen.

Visueel lasonderzoek tijdens de nieuwbouwfase
Een persoon gecertificeerd voor VTw level 2 heeft de bekwaamheid bewezen om visueel lasonderzoek uit te voeren en te beoordelen volgens vastgestelde procedures. De opleiding is bedoeld voor lassersvoormannen, QC-medewerkers en overige medewerkers die visueel lasonderzoek uitvoeren op het laswerk tijdens de nieuwbouwfase. Hier vindt u onze leaflet: VTw level 2

Inhoud en certificaat
De opleiding bestaat uit 5 lesdagen waarin het visueel onderzoek van laswerk tijdens de nieuwbouwfase zowel theoretisch als praktisch aan bod zal komen. De opleiding wordt afgerond met een theoretisch- en praktisch examen onder toezicht van Hobéon SKO

Opfrisdagen
Het programma van de opfrisdag wordt elke kwartaal gehouden en voorziet in het updaten van de kennis en vaardigheden in het visueel lasbeoordelen. Ook voldoet u met deelname aan deze dag aan de criteria voor het geldig houden van uw certificaat en komen de volgende onderdelen aan bod;

  • het jaarlijks testen van het gezichtsvermogen op het onderdeel scherpte;
  • het zelfstandig inspecteren van gelaste werkstukken;
  • het jaarlijks bijhouden van lastechnische kennis

Het ochtendprogramma bestaat uit het bespreken van de laatste ontwikkelingen op het gebied van visuele inspectie en een update van de relevante inspectienormen. Het praktische gedeelte vindt in de middag plaats en bestaat uit het zelfstandig meten van gelaste werkstukken

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tineke Vroege – Opleidingscoördinator