Visueel onderzoeker VT-2

De NDO methode visueel onderzoek is een veelgebruikte methode binnen de lastechnische wereld. Visueel Onderzoek is een vast onderdeel van elke inspectie zowel tijdens de nieuwbouw als gebruiksfase. Met een juiste visuele controle op het uitgevoerde nieuwbouwwerk of werken in de gebruiksfase kunnen problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en opgelost worden.

Visueel onderzoek tijdens de nieuwbouw- en gebruiksfase
Een persoon gecertificeerd voor VT level 2 heeft de bekwaamheid bewezen om visueel onderzoek uit te voeren en te beoordelen volgens vastgestelde procedures. De opleiding is bedoeld voor lassersvoormannen, QC-medewerkers, inspecteurs en overige medewerkers die visueel onderzoek uitvoeren op werk tijdens de nieuwbouw- en/of gebruiksfase. Hier vindt u onze leaflet: Opleiding VT-2

Inhoud en certificaat
De opleiding bestaat uit 5 lesdagen waarin het visueel onderzoek  tijdens de nieuwbouwfase en corrosie tijdens de gebruiksfase zowel theoretisch als praktisch aan bod zal komen. De opleiding wordt afgerond met een theoretisch- en praktisch examen onder toezicht van Hobéon SKO

Opfrisdagen
Het programma van de opfrisdag wordt elke kwartaal gehouden en voorziet in het updaten van de kennis en vaardigheden in het visueel lasbeoordelen. Ook voldoet u met deelname aan deze dag aan de criteria voor het geldig houden van uw certificaat en komen de volgende onderdelen aan bod;

  • het jaarlijks testen van het gezichtsvermogen op het onderdeel scherpte;
  • het zelfstandig inspecteren van gelaste werkstukken;
  • het jaarlijks bijhouden van lastechnische kennis

Het ochtendprogramma bestaat uit het bespreken van de laatste ontwikkelingen op het gebied van visuele inspectie en een update van de relevante inspectienormen. Het praktische gedeelte vindt in de middag plaats en bestaat uit het zelfstandig meten van gelaste werkstukken. Hier vindt u meer informatie; Opfriscursus VTw-2

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.