+31 512 524 008

Decommissioning Thames Project

QC en Welding Engineering ten behoeve van de decommissioning / ontmantling werkzaamheden van het Thames (gas) platform

Blythe-slider Blythe-slider

Veel van de booreilanden die wereldwijd zijn te vinden, naderen het einde van hun economische levensduur. Zo ook Thames. En dus worden ze ontmanteld (decommissioning). Dat ontmantelen is een enorme operatie waarbij met je met vele factoren rekening moet houden. Denk aan het milieu, het financiële plaatje, maar ook de techniek om de operatie te doen slagen. De taak om het platform Thames te ontmantelen was aan Boskalis en Scaldis. Eén groot schip moet alle onderdelen weer veilig naar de kust brengen. Weldmij ondersteunde dit grote project met de kwaliteitscontrole om alle onderdelen veilig van elkaar te halen.

Meer informatie?